Caterpilar logo

Serviciile noastre

Montare Montarea statiilor in camioane,autoturisme si tractoare.
montare sistemelor de comunicare la intrepinderi.
Reparare Repararea statiilor radio si repetoarelor.
Programare Programarea echipamentului de comunicare.
© CUBIT 2021